Bachelorprojekt DSS

Type: Bachelorprojekt DSS

Dato: 4. september 2019 – 13. december 2019

Tidsramme: 10 uger

Team: Individuelt

Virksomhed: Creuna & Arla Foods Ingredients

Min rolle: Rapportskriving, rapportdesign, web-design, design af visuel identitet, konceptudvikling, interviews og research


Dette er mit afsluttende bachelorprojekt. Det var en opgave, hvor jeg udviklede et koncept, som skulle styrke samarbejdet mellem parterne ifm. et designsystemprojekt. Opgaven blev udviklet under mit praktikforløb og i samarbejde med Creuna.

Projektet endte ud i en prototype og et koncept med sin egen visuelle identitet og den identitet, kan ses her.