Eika

Type: Studieprojekt konceptløsning for Danske Bank

Dato: 5. november 2018 – 7. december 2018

Tidsramme: 4 uger

Team: 4 personer

Virksomhed: Danske Bank

Min rolle: Prototypeudvikling, katalogdesign, grafik, research, katalogskrivning


I dette studieprojekt fik vi til opgave at udvikle et koncept, som skulle indholde IoT (Internet of Things). Det var en meget åben opgave, hvor det ikke var et krav, at Danske Banks brand skulle være fremhævet, men et koncept som Danske Bank kunne være en del af.

Ved at benytte flere forskellige idégenereringsmetoder fandt vi frem til konceptet Eika. Eika er et kamera, som blinde eller svagtseende kan montere i deres hjem. Brugeren kan holdet et objekt op foran Eika-kameraet, og Eika kan fortælle, hvilket objekt brugeren står med i hånden.

Projektet endte med en pitch for Danske Bank, hvor vi modtog positiv feedback.